Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2006-10-doc11 THE ANNEXES TO THE EU INSOLVENCY REGULATION

The EU Insolvency Regulation is applicable to insolvency proceedings and ‘liquidators’ mentioned in the Annexes A, B and C. Member States themselves are not allowed to make any changes to the Annexes but must submit requests to the EC Council. New or renewed proceedings in Annex A or B should be in line with the definitions provided in Article 1(1), 2(a) or 2(c) respectively. The Council is only allowed to amend the Annexes if acting by qualified majority on the initiative of one of its Members or on a proposal by the Commission. In April 2005, the Annexes A, B and C to the Insolvency Regulation have been amended, and in May 2006 a regulation has been published, containing consolidated versions of the Annexes with its latest amendments. In English and in Dutch.OJ EU InsRegMay06.pdf OJ EU InsVoMei06.pdf

2006-10-doc8 Advies Commissie insolventierecht: stand van zaken.

[ADVICE COMMITTEE INSOLVENCY LAW: THE PRESENT STATE OF AFFAIRS] De door de minister van Justitie ingestelde commissie insolventierecht heeft advies uitgebracht over een wetsvoorstel tot de integrale herziening van het insolventierecht. Een kabinetsstandpunt over dat advies zal moeten worden voorbereid', aldus een passage in de Justitiebegroting (TK, vergaderjaar 2006-2007, 30 800 hoofdstuk VI, nr. 2, p. 33). Ik heb gemerkt dat het geciteerde verwarring oproept: is het voorstel voor een wetsvoorstel voor een nieuwe Insolventiewet, die de Faillissementswet uit 1896 zou moeten gaan vervangen, er al? Neen, het is er (nog) niet. De genoemde commissie is in april 2003 ingesteld. Instellingsbesluit in Stcrt.pdf Het is alom bekend dat zij voortvarend aan een voorstel werkt. Omdat van diverse zijden met belangstelling wordt uitgekeken naar de resultaten van haar werk kwam het de Commissie juist voor de minister door middel van een brief van 29 juni 2006 nader te informeren over de inhoud van het voorontwerp. De commissie spreekt de verwachting uit dat het voorontwerp na de zomer aan de minister kan worden aangeboden.Advies Commissie Insolventierecht 29 juni 2006.pdf

2006-10-doc7 III PRIZE 2007 FOR INTERNATIONAL INSOLVENCY STUDIES

 

The Directors of the International Insolvency Institute have authorized the III Prize in International Insolvency Studies to be continued in 2007. It is the third year that the prize will be awarded. The 2007 III Prize is awarded for original research, commentary or analysis on topics of international insolvency and restructuring significance or international comparative analysis of domestic insolvency and restructuring topics. The competition for the award is open to full and part-time undergraduate and graduate students, academics and practitioners, in practice for less than five years. With this Prize the Board of the Institute wishes to articulate its aim to stimulate academic or practical research in the aforementioned fields. See for the terms and conditions the attachment.Prize - III Leaflet 2007.pdf

2006-10-doc4 BUITENGERECHTELIJKE SCHULDEISERSAKKOORD

[OUT OF COURT SETTLEMENT WITH CREDITORS] Aan de abonnees van het jurisprudentietijdschrift Jurisprudentie Onderneming en Recht (JOR) is in verband met het 10-jarig bestaan de bundel ‘10 jaar «JOR» Alsnog geannoteerd’ toegezonden. Ruim 20 auteurs hebben een arrest van de Hoge Raad, dat zonder annotatie in JOR verscheen,

2006-10-doc3 NIEUW BOEK: WESSELS/JONGENEEL/HENDRIKSE (RED.), ALGEMENE VOORWAARDEN

[NEW BOOK: GENERAL TERMS AND CONDITIONS] Samen met mr R.H.C. Jongeneel, thans rechter in Amsterdam, heb ik drie drukken van de studiepocket Wessels/Jongeneel, Algemene voorwaarden verzorgd. Onlangs is de 4e druk verschenen: Wessels/Jongeneel/Hendrikse (red.), Algemene voorwaarden met een actuele bijwerking en een uitbreiding tot 31 hoofdstukken. De eerste twintig bieden een diepgaande, systematische uiteenzetting van de kern van dit werk, Afdeling 6.5.3 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van de belangrijke Europeesrechtelijke ontwikkelingen op het terrein van ‘unfair terms’ in consumentencontracten. Daarna volgen hoofdstukken over het gebruik van algemene voorwaarden in sectoren als huur, energielevering, automatisering, bouw, logistiek, telecommunicatie of verzekering. Uiteraard gaan alle hoofdstukken ook in op het gebruik van algemene voorwaarden in onderlinge verhoudingen tussen bedrijven. In totaal 19 auteurs hebben aan dit boek gewerkt. Zij besteden tevens aandacht aan de invloed van wettelijke regels (Boek 7 inzake de bijzondere overeenkomsten of gelegen in afzonderlijke wetgeving), de herkomst van de besproken algemene voorwaarden (al dan niet tot stand gekomen in overleg met potentiële wederpartijen) en de in de desbetreffende sector meest saillante voorwaarden, zoals een prijsbeding, een aansprakelijkheidsbeperking, of een vervalbeding. Het boek is verschenen bij Kluwer onder ISBN 90 13 03646 5 als nr. 143 in de serie Recht en Praktijk.