Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2006-12-doc8 Next stage in developing Cross-border Guidelines

On my website, in the category ‘Current projects’, mention is made of the project for ‘INSOL Europe’, within which I cooperate with professor Miguel Virgós from Spain. The public launch of this project “European Communication and Cooperation Guidelines For Cross-border Insolvency” was made during the Annual Conference of INSOL Europe in Bucharest (Romania) end September 2006. For a short introduction a some outcomes of the discussion, please consult this weblog, under 2006-10-doc1 and 2006-10-doc2. Presently the full results of the electronic voting by the audience are available. See the draft article of the secretary of the project, Willem van Nielen, to be published in Eurofenix.eurofenix-bucharestcocoresults-dec2006.pdf

2006-12-doc7 Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren

[Evaluation Guarantee Scheme Insolvency Adiminstrators] Een evaluatie van de Garantstellingsregeling Curatoren over de jaren 1999-2005 is verricht door R.D. Vriesendorp e.a. Het onderzoek is verschenen bij Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2006. Zie de bijgaande samenvatting.Evaluatie garantieregeling - samenvatting.pdf

2006-12-doc4 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

[Dispute resolution in the financial sector] 'Aandelenlease' en 'woekerpolis' zijn twee verschijnselen die vele duizenden personen raken. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2007 klachten zullen worden behandeld door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Over organisatiestructuur en werkwijze daarvan is nog niet veel bekend. De website www.kifid.nl lijkt bijgewerkt tot oktober 2006. Afgelopen vrijdag (8 december 2006) organiseerde het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs (UvA) een studiemiddag 'Naar een Klachteninstituut Financiële Dienstverlening', hetgeen ook de titel is van een uitgereikt preadvies van de hand van mr M.L. Hendrikse en prof. mr J.G.J. Rinkes. Het preadvies, uitgegeven door Uitgeverij Paris (www.uitgeverijparis.nl), is een rijk document waarin vormen van geschillenbeslechting, van toezicht en van klachtenbehandeling de revue passeren. Ook de werking van buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsinstanties in de financiële sector, inclusief financiële dienstverlening,

2006-12-doc3 German Insolvency Code

Last week I received: Eberhard Braun (ed.), Commentary on the German Insolvency Code, Düsseldorf: IDW-Verlag 2006, 671 pp. (ISBN

2006-12-doc1 Nieuwe druk: Achtergestelde vorderingen

[New edition of Wessels Subordinated Debts] Vorige week verscheen (bij Kluwer) de nieuwe druk van Achtergestelde vorderingen. De eerste druk verscheen in 1997. De publikatie verschijnt nu in de serie Monografieën Privaatrecht, waarin het is opgenomen als nr. 6. In tien jaar is de figuur van de achtergestelde (obligatie)lening niet principieel veranderd. Er wordt in rechte wel eens over gestreden. Het jurisprudentieregister bevat vanaf 1997 circa 25 uitspraken. Zie bijgaand document voor de inhoudsopgave.Inhoudsopgave Achtergestelde vorderingen.doc