Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-04-doc5 Books in English

Traveling around the world and speaking on topics of international and comparative insolvency law several times results in requests as to where my books can by ordered. Here is a list with titles and ISBN numbers to facilitate this proces.books-in-english.pdf

2007-04-doc2 Benadeling van schuldeisers: een overzicht

[Detriment to creditors' rights] Concept voor een artikel dat wordt geplaatst in Maandblad voor Vermogensrecht, april 2007. 2007-maart- benadeling-van-schuldeisers.pdf

2007-04-doc1 Arbeidsrechtelijke themata

[Themes on Employment Law] Bij Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, verscheen eind vorig jaar de tweede druk van ‘Arbeidsrechtelijke themata’, geschreven door C.J. Loonstra en W.A. Zondag, hoogleraren arbeidsrecht/sociaal recht in Rotterdam respectievelijk Groningen. Zie voor een korte beschouwing van dit lijvige, maar zeer verdienstelijke boek, vooral opgetekend vanuit een vermogensrechtelijk perspectief, het hier geplaatste document.arbeidsrechtelijke-themata.pdf

2007-03-doc6 New approach to collective insolvency proceedings

In the Court of Cassation, March 23, an international colloquium was held related to the fact that the Belgian Commercial Code was introduced 200 years ago, in 1807. I was invited to respond to the report of Mr Verrougstraete, the chair of this Court. Here is the

2007-03-doc5 Oxford, Tallinn en Kaapstad

[Lectures in Oxford, Tallinn and Cape Town] Voor de rubriek 'buitenland' van het Juridisch magazine Mr. heb ik een kort verslag geschreven van enekel wederwaardigheden van plaatsen in het buitenland waar ik in maart lezingen heb gegeven. Ik neem aan dat een geredigeerde versie in april word geplaatst met een selectie van de foto's. Zie www.mr-online.nl