Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2006-10-doc5 CONTRACTUEEL OPGELEGD STADIONVERBOD GETOETST

[TEST CONTRACTUAL BAN ON ENTERING SOCCER STADIUM] Op 9 augustus 2006 heeft Hof ´s-Gravenhage (LJN: AY6000.) arrest gewezen in de zaak van SOVS (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Samenwerkende Organisaties Voetbalsupporters ) tegen KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond). De SOVS wenst in dit geding, dat gebaseerd is op de art. 6:240-243 BW, dat een groot aantal bedingen in de door KNVB (en de Betaald Voetbalorganisaties ofwel BVO’s) gehanteerde algemene voorwaarden (‘Standaardvoorwaarden’) als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, waaronder het beding dat toestaat te fouilleren en het beding dat toestaat een supporter de toegang te weigeren. Zie bijgaand stuk ‘Contractueel opgelegd stadionverbod getoetst’ dat in Maandblad voor Vermogensrecht (Boom Juridische Uitgevers, DenHaag) wordt gepubliceerd. 2006-10-doc5 Contractueel stadionverbod.pdf

2006-09-doc3 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

[NEW BOOK: SPECIFIC CONTRACTS] In september 2006 is verschenen nr. 6 in de Studiereeks Burgerlijk recht, getiteld 'Bijzondere overeenkomsten'. Het is door een tiental auteurs geschreven primair voor het master-onderwijs en staat onder redactie van mijzelf en Mr A.J. Verheij. In de derde week van september is het aangekondigd als boek van de week door Boekhandel Jongbloed.

2006-09-doc1 IS YUKOS WELCOME IN THE NETHERLANDS ?

IS YUKOS WELCOME IN THE NETHERLANDS? Two recent judgments of the District Court in Amsterdam (dated 11 August and 17 August 2006) demonstrate the way the principle of territoriality of insolvency proceedings works in the Netherlands. The case demonstrates too the interrelationship between Russian, American and Dutch jurisdictions in the saga of OAO Yukos Oil Company, a company having its registered office in Moscow which has been established and is organised under the laws of the Russian Federation. The attached notes are based on a presentation made during a conference of the American Bankruptcy Institute in London, September 8, 2006. 2009-09-doc1

2006-09-doc2 CENTRE OF MAIN INTEREST - 2 ECJ JUDGMENTS

Attached are the power point slides used during a presentation at the International Bar Association's meeting of the Section on Insolvency and Creditors Rights, September 18, 2006, in Chicago. See also my article 'The Place of the Registered Office of a Company: a Cornerstone in the Application of the EC Insolvency Regulation', in: 3 European Company Law, August 2006, 183ff, which is available on my website. 2006-09-doc2

2006-09-doc4 TWENTY SUGGESTIONS FOR A MAKEOVER OF THE EU INSOLVENCY REGULATION

TWENTY SUGGESTIONS FOR A MAKEOVER OF THE EU INSOLVENCY REGULATION The EU Insolvency Regulation has been in force for over four years now. The balance appears to be positive however the handling of cross-border insolvencies within the Community could certainly be improved. A list of 20 recommendations follows below. The list is by no means exhaustive. The recommendations are presented with the intention of providing food for thought for the evaluation process pursuant to Article 46 InsReg. 2006-09-doc4