Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-04-doc8 CoCo Guidelines - Final Draft April 2007

[Communication and Cooperation Guidelines] See for an introduction of the

2007-04-doc6 SDU Commentaar Insolventierecht

[Commentaries Insolvency Law] Sdu Commentaar Insolventierecht is een (I) multimediale publicatie: een (II) jaarlijks geactualiseerde boekuitgave in combinatie met online beschikbaarheid van haar teksten, met (III) online doorverwijzingen naar in house SDU bronnen en relevante externe websites. Het is een gezamenlijke onderneming van vele (IV) auteurs, die stuk voor stuk deskundigheid paren met praktische ervaring op hun vakgebied. In Sdu Commentaar Insolventierecht schrijven zij een (V) beknopt, maar veelal diepgaand, helder en praktisch commentaar op de Faillissementswet en op aanverwante regelingen, waaronder de Insolventieverordening. De redactie vindt het van groot belang dat u relevante informatie snel kunt vinden. Er is daarom gekozen voor een artikelsgewijs commentaar. Daarnaast is ernaar gestreefd om u in zo min mogelijk woorden op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de haken en ogen bij de uitleg van een artikel en de samenhang met andere artikelen. De lengte van een commentaar is daarom afhankelijk van de relevantie en de complexiteit van een artikel. Zoals aangegeven verschijnt Sdu Commentaar Insolventierecht niet alleen in boekvorm.18450_sdu_ omslag-insolventie.pdf

2007-04-doc7 Insolventierecht V - Verificatie

[Wessels Insolvency Law V - Verification of claims] Dit weekend is de kopij van Insolventierecht V 'Verificatie van schuldvorderingen' naar de uitgever verzonden. Vóór de zomer zal het boek als deel V in de serie Wessels Insolventierecht op de markt komen. Het is bijgewerkt tot april 2007, onder meer met verwerking van rechtspraak van de laatste jaren. Zie daarvoor de bijlage.rechtspraak-deel-v.pdf

2007-04-doc3 Impressions from Romania

13 and 14 April 2007, I participated in a conference 'International Business Law 2007' in Bucharest, Romania. It was organised by professor Gheorghe Piperea of the University of Bucharest. Included where general themes of corporate law (including corporate governace) and insolvency law, with speakers from Romania's Universities in Constanţa, Cluj-Napoca and Bucharest and practitioners. Professors from Germany and France were invited to present domestic and comparative insights. My contribution concerned suggestions to improve the operation of the EU Insolvency Regulation. These contributions will be published in 'Revista română de Drept al afacerilor', Romanian Business Law Review, with articles and case law. The articles contain English summaries. The review is published by Wolters Kluwer Romania. An important moment was the presentation to professor Ion Tucu, of his book Tratat de insolvenţă, published by C.H. Beck. The presentations, the Review and Turcu's book demonstrate the strong influence of French general commercial and insolvency law, which in turn makes several concepts rather easy to understand for civil code educated lawyers. Foreign advisors have assisted in drafting or revising corporate legislation, to make Romanian corporate law compatible to EU law standards. During the conference it was discussed that Romania is aiming to revise and amend its insolvency law for the sixth time since 1995. Countries in transition are indeed struggling to get their insolvency laws into the right balance. Countries claiming to have such an insolvency system should not be hesitant to offer assistence in the drafting process as well as in educating judges and insolvency practitioners in making these rules work in day to day practice.

2007-04-doc4 Amendments to Annexes of EU Insolvency Regulation

Under 2007-01-doc16 a consolidated version of the Insolvency Regulation and its 3 Annexes can be accessed. At the request of the Czech Republic the European Commission has published a proposal to amend the Annexes. The renewed domestic insolvency law will contain a uniform insolvency proceeding and I understand that it will enter into force January 1, 2008. See for the Committee's proposal the attachment.com2007_0070en01.pdf