Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-02-doc2 District Court Amsterdam 27 January 2007 re BenQ Holding B.V.

An interesting decision regarding COMI by the Amsterdam court. As I acted as legal counsel to one of the parties involved I am not able to comment. The possibility of opposition to the judgment should not be excluded.rb-amsterdam-31-01-2007.pdf district-court-amsterdam-31-01-2007.pdf

2007-02-doc1 Lezing Boekhandel Wilbro - Tegelen

[Lecture in bookshop Wilbro in Tegelen] Een ontmoeting met een oude bekende, die twee decennia geleden werkzaam was bij een juridische boekhandel in Amsterdam, resulteerde in een uitnodiging om een lezing te geven in Boekhandel Wilbro in Tegelen.

2007-01-doc15 Fiscale garanties in overnamecontracten

[Tax guarantees in acquisition contracts] In deze publikatie geven collega Raaijmakers en ik een overzicht van de juridische stand van zaken ten aanzien van fiscale garanties in overnamecontracten. Wij komen onder meer tot de volgende conclusies: (i) gedurende de master periode van de juridische universitaire studie dient indringender dan thans het geval is het onderwep ‘contracten opstellen’ de aandacht te krijgen; (ii) verbintenisrechtelijk “landmark-arresten” als Haviltex en Fox bepalen in belangrijke mate op welke wijze dergelijke garanties moeten worden uitgelegd. Wat hierbij opvalt is de tendens om meer waarde te hechten aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen van garantiebepalingen zelf; (iii) voorgaande tendens geldt des te sterker bij professionele partijen die uitvoerig onderhandelen en sneller geacht worden hun eigen boontjes te kunnen doppen zonder “hulp van de rechter”, mede in het licht van de constatering dat garanties in overnamecontracten in wezen niets anders zijn dan een ingecalculeerde contractuele risicoverdeling. Dat is voor fiscale garanties niet anders; (iv) aan die risicoverdeling wordt als regel ook geen afbreuk gedaan doordat de koper nalaat meer onderzoek te verrichten. Uitzonderingen (als in het Hoog Catharijne-arrest) daargelaten, heeft een koper geen onderzoeksplicht als de verkoper een expliciete fiscale garantie heeft gegeven; (v) als rechtsmiddelen zal de benadeelde koper vooral zijn aangewezen op een beroep op een wilsgebrek (in het bijzonder dwaling), toerekenbare tekortkoming en non-conformiteit, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat de toepassing van de criteria van het kooprecht in Boek 7 BW, titel 1, contracten gericht op verkrijging van aandelen in de literatuur omstreden is en in de rechtspraak verschillende uitwerkingen krijgt. Zie voor de publikatiewpnr-27-jan-2007-fiscale-garanties-civielrechtelijk-beschouwd.pdf

2007-01-doc16 EU Insolvency Regulation - consolidated version January 2007

With the accession of Bulgaria and Romania amendments have been made to the Insolvency Regulation and its Annexes. The version you can download is a consoldated version, including said amendments.insreg-consolidated-as-per-jan-2007.pdf

2007-01-doc14 Commissie Insolventierecht: adviezen

[Committee Insolvency Law: Advices]