Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-06-04 Wetenschap van benadeling

[The requirement of ‘known or ought to have known’ of prejudice to the creditors]. Zie onder 2007-04-doc2 over het begrip benadeling. In een in Vermogensrechtelijke Annotaties te publiceren artikel ‘Actio Pauliana en wetenschap van benadeling: drie voorstellen tot verbetering’, ga ik in op het vereiste van ‘wist of behoren te weten’ van benadeling van crediteuren. Na een verhandeling over het begrip ‘wist of behoren te weten’, kortweg ook wel ‘wetenschap’, behandel ik vragen als (i) hoe het vereiste van wetenschap uitwerkt indien de wederpartij van de schuldenaar uit meerdere schuldeisers bestaat, (ii) de vraag naar het bestaan en de betekenis van het verband van causaliteit, namelijk die van het oorzakelijke verband tussen een ‘rechtshandeling’ en de benadeling die daarvan ‘het gevolg zou zijn’, en (iii) de vraag of bijvoorbeeld banken, die een reorganisatie van een schuldenaar financieren, bij de toepassing van de pauliana op een gelijke wijze als incidentele schuldeisers dienen te worden behandeld.wetenschap-van -benadeling-kopij.pdf

2007-06-doc5 Herziening wettelijke schuldsaneringsregeling

[Amendments to Bankruptcy Act re debt rescheduling natural persons] Met ingang van 1 januari 2008 treedt herziening van de schuldsanering natuurlijke personen in werking (Stb. 2007, 222). Deze is opgenomen in de Wet van 24 mei 2007 houdende wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Stb. 2007, 192). Zie stb-2007-nr-192.pdf

2007-06-doc3 Refreshed Annexes to the Insolvency Regulation

For the fifth time in the

2007-06-doc1 Cross-border coordination of insolvency proceedings

The International Insolvency Institute held its 7th Annual International Insolvency Conference June 11-12, 2007, in the buildings of Fordham University School of Law, New York City. For an audience of some 150 participants I was able to discuss certain matters related to the project of professor Miguel Virgós (Spain) and me, the progress of which I regularly report here. The title of my paper is GUIDING COORDINATION OF CROSS-BORDER INSOLVENCY PROCEEDINGS IN EUROPE. 2007-june-iii-guiding -coordination.pdf

2007-06-doc2 ALI-III Global Principles

Within the project ‘Principles for Cooperation in International Insolvency Cases’ of the American Law Institute and the International Insolvency Institute a conference was held at Columbia University School of Law, New York City, June 13, 2007. Together with my co-reporter Ian Fletcher we discussed with some 40 practitioners, academics and judges (covering 13 jurisdictions; the judges represented the USA, Canada, Bermuda, France and UK) several topics, among which ‘Applicable Law in Cross-border Insolvency Proceedings’. My starting paper is attached.2007-june-columbia -applicable-law.pdf