Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-01-doc16 EU Insolvency Regulation - consolidated version January 2007

With the accession of Bulgaria and Romania amendments have been made to the Insolvency Regulation and its Annexes. The version you can download is a consoldated version, including said amendments.insreg-consolidated-as-per-jan-2007.pdf

2007-01-doc14 Commissie Insolventierecht: adviezen

[Committee Insolvency Law: Advices]

2007-01-doc13 Look Chan Ho (ed.), Cross-Border Insolvency

Being in international insolvency is not for the faint-hearted! If you want to know why, read my short book review of the book ‘Cross-Border Insolvency: A Commentary on the UNCITRAL Model Law’, this overview is given. It has been published in 2006 by Globe Business Publishing Ltd, London (www.gbplawbooks.com) under ISBN 0 9548706 5 4 / 978 0 9548706 5 2. The general editor is Look Chan Ho, from Freshfields in London. The book contains amongst others an instructive overview of the UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency Proceedings and a review of the legislation of some 10 countries (BVI, Canada, England, Japan, Mexico, Poland, Romania, Serbia and Montenegro, South Africa and the United States) which took their inspiration from

2007-01-doc12 Zeeschip in internationaal privaatrecht

[Sea-going vessel in international private law] Een zeeschip is naar zijn aard commercieel, mobiel en internationaal. Bij een zeeschip zijn verschillende belangen betrokken verband houdend met de eigendom, de registratie, de vracht, de werkenden aan boord of de door een zeeschip aangerichte schade. Passen, gezien deze bijzondere kenmerken, de gewone regels van het internationaal privaatrecht wel op een zeeschip of dwingt dit bijzondere karakter tot het formuleren van bijzondere conflictregels? Dit is de centrale vraag die aan de orde is in het proefschrift van W. van der Velde, De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht, diss. Groningen, 2006, waarvan de handelseditie in de serie Recht en Prakijk (Kluwer) verscheen. Een korte aankondiging.Zeeschip in het ipr.pdf

2007-01-doc11 Lectures given outside the Netherlands 2006 and 2007

Overview of lectures and presentations, related to international, european and comparative insolvency law, given