Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog

2007-06-doc3 Refreshed Annexes to the Insolvency Regulation

For the fifth time in the

2007-06-doc2 ALI-III Global Principles

Within the project ‘Principles for Cooperation in International Insolvency Cases’ of the American Law Institute and the International Insolvency Institute a conference was held at Columbia University School of Law, New York City, June 13, 2007. Together with my co-reporter Ian Fletcher we discussed with some 40 practitioners, academics and judges (covering 13 jurisdictions; the judges represented the USA, Canada, Bermuda, France and UK) several topics, among which ‘Applicable Law in Cross-border Insolvency Proceedings’. My starting paper is attached.2007-june-columbia -applicable-law.pdf

2007-06-doc1 Cross-border coordination of insolvency proceedings

The International Insolvency Institute held its 7th Annual International Insolvency Conference June 11-12, 2007, in the buildings of Fordham University School of Law, New York City. For an audience of some 150 participants I was able to discuss certain matters related to the project of professor Miguel Virgós (Spain) and me, the progress of which I regularly report here. The title of my paper is GUIDING COORDINATION OF CROSS-BORDER INSOLVENCY PROCEEDINGS IN EUROPE. 2007-june-iii-guiding -coordination.pdf

2007-05-doc5 BenQ Holding case - questions remain

BenQ Holding is a sub of a

2007-05-doc4 Procesregels bij bindend advies

[Binding Decision / Advice] Een bindend advies is het resultaat van een buiten-gerechtelijke beslechting van een geschil. Naar Nederlands recht heeft een bindend advies het rechtskarakter van het in opdracht van partijen oplossen van een rechtsgeschil door middel van een bindende beslissing. De grondslag voor de bevoegdheid van de bindend adviseur moet uit de desbetreffende rechtsverhouding (overeenkomst; reglement) duidelijk blijken. Het advies (beslissing) heeft het karakter van een vaststellingsovereenkomst, welke slechts bij uitzondering kan worden vernietigd (art. 7:904 lid 1 BW). Soms zijn in de rechtsverhouding zelf procedureregels met het oog op de behandeling van het geschil opgenomen. Onlangs trad ik op als bindend adviseur, waarin dat niet het geval was. In een dergelijk geval dienen procedureregels te worden opgesteld. Zie bijgaand document, opgesteld met inachtneming van de ‘Arbitrage en Mediation Regels van het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba’, d.d. 1 september 2004, waarin een korte regeling voor het bindend advies is opgenomen.procesregels-bindend-advies.pdf