Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog

Blog 2011

2011-04-doc2 Schuldvergeving aan debiteuren?

[Why do we forgive our debtors?] In het eerste nummer van Vermogensrechtelijke Analyses van 2011 verscheen een kort beschouwend stuk over de vraag welk dragende beginsel schuil gaat achter de wettelijke regeling van schuldsanering natuurlijke personen. VrA_2011_008_001_001

2011-04-doc3 High Court of Justice's judgment re Alitalia

Medio april heb ik een korte actualiteit geschreven voor WPNR 6883 (2011) over de m.i. onjuiste interpreatie van de Engelse rechter van artikel 31 EU Insolventieverordening.2011WPNR688303_Wessels

2011-04-doc4 Precontractuele aansprakelijkheid

[Article on precontractual liability] In de onder redactie van mij en mr T.H.M. van Wechem verschenen boek 'Contracteren in de internationale praktijk', serie Recgt en Praktijk Contracteren, Deventer: Kluwer, 2011, is ook een bijdrage van mijn hand opgenomen over de i.p.r.-aspecten van afbreken van grensoverschrijdende contractsonderhandelingen. Wessels Final Precontr aanspr

2011-04-doc5 Location of assets in cross-border insolvencies

Attached is a draft of an article, co-authored by Jeroen van der Weide, written for the Journal of International Banking Law & Regulation, on the topic of where to locate certain assets, subject to security rights, when insolvency proceedings are opened 'abroad'. 2011-04-14 JIBLR final

2011-04-doc6 Book review Gottwald-Kolmann

Short book review regarding the 'international' chapter in Gottwald, Insolvenzrechts-Handbuch, Verlag Beck 2010, written by Stephan Kolmann.2011-05 Gottwald Kolmann v