Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  2019-02-doc7 Bijdragen aan mijn serie Insolventierecht?

2019-02-doc7 Bijdragen aan mijn serie Insolventierecht?

In de serie Wessels Insolventierecht, 5e druk, zijn inmiddels twee delen verschenen. Voorjaar 2018 ben ik gestart met de bewerking en actualisering van alle tien delen in de serie. Deze 5e druk van alle delen hoop ik, deo volente, in 2022 te voltooien. Na bijna 20 jaar na de start van de eerste druk van de gehele serie was het tijd om enkele bescheiden wijzigingen door te voeren. Ik noem kort: versterking van het insolventierecht met accenturing van haar privaatrechtelijke inbedding, verscherping van de procesrechtelijke signatuur van het insolventieprocesrecht en, naast uiteraard de behandeling van het positieve insolventierecht, ook aandacht voor nagenoeg vaststaande komende Nederlandse wetgeving en Europese ontwikkelingen. Ook nieuw is de instelling van een hoofdredactie (waarin mr dr B. Engberts, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden en voormalig voorzitter recofa, en prof. mr. T.T. van Zanten, cassatie-advocaat Wijn & Stael Utrecht en sinds begin oktober 2018 hoogleraar Overeenkomst en zekerheid RU Groningen.
Zin om iets bij te dragen? In de 4e druk van Deel X in de serie (Wessels International Insolvency Law Part II), welk deel in het najaar van 2017 verscheen, heb ik een nieuw element aan mijn schrijfproces toegevoegd door te communiceren met personen die actief zijn op het gebied van Europese herstructurering en insolventie. Via mijn blog (www.bobwessels.nl) en via LinkedIn heb ik conceptteksten van Part II gepubliceerd met de uitnodiging aan degenen die geïnteresseerd zijn op het desbetreffende onderwerp betrekking hebbende literatuur, uitspraken of praktijkervaringen te sturen of commentaar te leveren op deze teksten. In het voorjaar van 2017 heb ik in een periode van vier maanden acht keer een uitnodiging gepost. Een incentive om op deze wijze bij te dragen aan het ‘live’-debat over mijn ontwerp-teksten is de zekerheid dat (i) substantiële bijdragen worden erkend door de namen van de betrokken auteurs te vermelden en dat (ii) in geselecteerde gevallen de gemailde reacties kunnen worden aangehaald in de tekst, samen met de erkenning van de auteur. De toen uit ongeveer dertig landen ontvangen reacties, beschrijvingen van praktijkgevallen, literatuurbronnen en zelfs de ontwerptekst van een proefschrift waren de rijke vrucht van het toen geïntroduceerde ‘deliberate public participatory drafting process’ dat mij goed bevallen is. Zie http://www.bobwessels.nl/blog/2017-08-doc5-4th-edition-intl-insolvency-law-part-ii-ready-for-launch/. Om deze reden is in overleg met uitgever Wolters Kluwer besloten dit voor de 5e druk van de serie ook toe te passen. Voor Wessels Insolventierecht I (http://www.bobwessels.nl/blog/2018-10-doc1-wessels-insolventierecht-i-5e-druk-2018-verschenen) werkte dit tot tevredenheid. Enkele personen zijn in het Woord Vooraf voor hun bijdragen bedankt. Voor Deel II (http://www.bobwessels.nl/blog/2019-02-doc3-wessels-insolventierecht-iii-5e-druk-2019-verschenen), dat de derde week van februari 2019 verscheen, was de oogst mager. Niettemin, belangstelling? Vanaf heden tot de derde week van maart 2019 rond ik de tekst voor de 5e druk van Deel III af (onderwerpen kortweg: actio pauliana, verrekening, zekerheidsrechten). Hou mijn blog in de gaten en reageer via: info@bobwessels.nl. Alvast dank!