Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  2019-01-doc2 People - Planet - Privaatrecht

2019-01-doc2 People - Planet - Privaatrecht

People, Planet, Privaatrecht, is de titel van een Rotterdamse ‘Jonge Meesters’-bundel. Zeven master studenten van de Erasmus School of Law schrijven, in het kader van hun Master Privaatrecht, over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en herstellen van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens. Zij doen dat onder begeleiding van hun docenten. Dat levert een fraai overzicht op.

Uitdagend lijkt me, vooral voor jonge a.s. juristen, om aan de slag te gaan met onderwerpen die niet mede door historische, dogmatische bagage worden bepaald. Ook: het is de moderne, global world, met internationale productie- en distributieketens, waarbij een geengageerde jurist ook zijn of haar eigen ideeën kwijt kan, terwijl het ontwikelen van de eigen zienswijze verder natuurlijk ook betekent dat de eigen opvatting moet passen in de zich in ontwikkelende juridische zienswijzen, die vaak mede worden gevormd door best practices van (internationale) non-binding standard setters. Kortom, zeker niet een standaard aanpak. Het onderwep staat ook in het hart van de open Nederlandse samenleving, omdat veel van onze dagelijkse producten (bekend voorbeeld is het maken van kleding en sportschoenen) in het buitenland worden geproduceerd, niet zelden onder on-acceptabele omstandigheden. Het in het boek behandelde thema sluit aan bij zich in het laatste decennium voordoende juridische ontwikkelingen die verband houden met kwesties van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

De inleiding van de docenten zet inzichtelijke de rol van het recht in de IMVO-context uiteen tegen de achtergrond van de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, alsmede de daaruit volgende juridische verplichtingen. Ook aandacht voor de (tot nu toe 7) IMVO-convenanten. Deze (soft law) regelgeving heeft haar invloed bij onder meer de aansprakelijkheidsprocedures tegen Nederlandse bedrijven als Shell en Trafigura in verband met de schadelijke gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden.

De individuele bijdragen handelen, in het licht van de privaatrechteljke aspecten van IMVO, onder meer over productie en verkoop van surveillancecamera’s, misstanden bij de winning van grondstoffen voor windturbines inclusief compliance-clausules, toezicht en handhaving, de reguleringskant, onder meer het mededingingsrecht (waaronder IMVO-convenanten in de bancaire sector, de textiel- en kledingsector), transparantieverplichtingen en ex ante regulering, de verwachte effectiviteit van het Kleding- en het Bankenconvenant, en de rol van de UNCITRAL Arbitration Rules daarbij, tot stand gebracht binnen bepaalde sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Het boek biedt, voor mij als geinteresseerde maar op dit terrein onervaren jurist, een fraaie inkijk in ontwikkelingen en juridisch relevante aspecten van IMVO en het debat daarover in Nederland. De jonge meesters van 2018 geven hun eigen, originele kijk op de vraag welke rol het privaatrecht kan spelen bij het bevorderen van IMVO en bij redresseren van schade aan mens en milieu als gevolg van ondernemingsactiviteiten in het buitenland. Ik kreeg het boek toegezonden namens de sectie Burgerlijk Recht van Erasmus School of Law (ter vermaak gedurende de afgelopen dagen rond de jaarwisseling). Zowel als het initiatief van de betrokken docenten als het onderwerp dient een bredere belangstelling, vandaar deze korte signalering via mijn blog (via www.bobwessels.nl).

L. Enneking e.a. (red.), People, Planet, Privaatsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2018. ISBN 978 94 6290 575 7, 284 pag.