Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  2017-11-doc1 Boek Schuldsaneringsregeling verschenen

2017-11-doc1 Boek Schuldsaneringsregeling verschenen

Wessels Insolventierecht IX 2017, met de titel 'Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen', is Deel IX in de tiendelige serie Wessels Insolventierecht. Dit Deel IX bevat een systematische behandeling van de schuldsaneringsregeling, zoals deze is opgenomen in de Faillissementswet. Centraal staan natuurlijk de artikelen 284-362 uit die wet. De regeling is op 1 december 1998 ingevoerd en is sindsdien ingrijpend gewijzigd, in het bijzonder door de wetswijzigingen die met ingang van 2008 van kracht zijn geworden. In Deel IX wordt in detail aandacht gegeven aan de toe- en afwijzingsgronden van de schuldsaneringsregeling en de gevolgen van haar toepassing, de gedwongen schuldregeling ex art. 287a, de voorlopige voorzieningen in spoedeisende zaken en het moratorium in geval van een bedreigende situatie. Daarnaast passeren de revue: het bestuur van de boedel, de rol van de bewindvoerder, de voorzieningen na de rechterlijke uitspraak, het verloop van de schuldsaneringsregeling, de vereffening van de boedel en de tussentijdse en reguliere beƫindiging van de schuldsaneringsregeling. De vrij uitvoerige parlementaire geschiedenis is in de tekst verwerkt, evenals het meest recente Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken van het LOVC, de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen en de in 2017 gewijzigde procesreglementen voor verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven en het Procesreglement van de Hoge Raad. Verder is een selectie van de vrij omvangrijke rechtspraak verwerkt. Evenals in de andere delen in de serie zijn uitvoerige registers opgenomen (een literatuuroverzicht, rechtspraak- en wetsartikelenregister). De bewerking is begin september 2017 afgesloten. Met de publikatie van dit deel is de gehele serie gedurende de jaren 2013 tot en met 2017 bewerkt. Vraag natuurlijk is of ik ook een vijfde druk van alle delen ga verzorgen, verspreid over de jaren 2018 tot (circa) 2023. Daar ga ik over nadenken. Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek aan mr Piet Neijt, rechter-commissaris Rechtbank Midden-Nederland (locaties Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht), tijdens de door deze rechtbank georganiseerde Europa-dag 2017, met lezingen, workshops en discussies, in Theater Gooiland Hilversum, op 2 november 2017. DSC01015