Search

Follow me

RSS feed

Archive

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  2017-10-doc9 Brief aan mr Grapperhaus

2017-10-doc9 Brief aan mr Grapperhaus

Aan Minister van Justitie en Veiligheid mr Grapperhaus Mijn welgemeende gelukwens met uw benoeming. De komende dik 3 jaar (laten we aannemen) zult u meer dan voldoende te doen hebben en ik wens u, naast veel werk, ook veel succes toe. Als ‘insolvency veteran’ keek ik even naar het regeerakkoord. Daar staat iets over het bestrijden van armoede en schulden, waarin ik mij goed in kan vinden, maar aan de uitwerking zitten natuurlijk nogal wat haken en ogen, zie mijn blog http://bobwessels.nl/2017/10/2017-10-doc5-regeerakkoord-2017-2021-over-aanpak-schulden/. Hoe ten aanzien van in financiële moeilijkheden verkerende bedrijven? Vorige week (als persoon, niet als minister, want terecht maakt u daartussen verschil) schrijft u in Ondernemingsrecht 2017/124 over ‘De prepack-vlinder die rups bleef’. U doet, in persoon, eigen voorstellen om de financiële druk van werknemersrechten bij (dreigende) insolventie te verminderen. U hebt, misschien al dit weekend loodgieterstassen doornemend, gezien dat al een jaar of 5 binnen uw ministerie wordt gewerkt aan het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Dit heeft tot nu toe geleid tot nieuwe wetgeving ter verbetering van de bestrijding van faillissementsfraude en de invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod (beide in werking getreden op 1 juli 2016) en de versterking van de positie van de curator (met ingang van 1 juli 2017 van kracht geworden). Een drietal wetsvoorstellen die de continuïteit van rendabele ondernemingen beogen en enkele voorstellen die verband houden met de modernisering van de insolventieprocedure verkeren in diverse stadia van behandeling (voor meelezers, zie negende voortgangsbrief d.d. 28 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 33 695, nr. 15). Als ik het goed heb waren de uitvoerders van dit programma tot nu toe VVD-ministers, en nu dan iemand van CDA-huize. Gaat u dit programma voortzetten? Het regeerakkoord bepaalt hierover, als ik goed zie, niets. Indien u doorgaat (een politieke 'doorstart' :)), heb ik een aanmoediging en een voorstel. Wat te doen bij dreigende insolventie van bedrijven is een ongemeen belangrijk onderwerp. De continuïteitsvoorstellen (en de Europese voorstellen voor introductie van preventieve herstuctureringsstelsels) leiden tot een indringende wijziging van onze sociaal-economische ordening, leidend tot, kortweg, een nieuw evenwicht tussen (rechten/plichten/bevoegdheden van) ondernemingsbestuur, aandeelhouders, werknemers en schuldeisers, en nieuwe regels vooral voor hen die dit evenwicht mede gestalte geven en toetsen: herstructurerings- en insolventie-experts, rechters. Politieke partijprogramma’s besteden aan dit thema al jaren nagenoeg geen aandacht; er worden soms wat woorden gewijd aan de schuldenproblematiek van natuurlijke personen. Dat wil zeggen dat over de aanpak van dreigende insolventie van bedrijven noch het regeerakkoord, noch partijprogramma’s (van de vier coaletiegenoten) hier iets over bepalen! De aanmoediging: u bent creatief en u bent voor het maken van (rechts)politiek niet gebonden aan expliciete politieke beperkingen. Dat zal een mooie uitdaging zijn! Mijn bescheiden voorstel, als u met dat programma doorgaat: wijzig herijking ‘Faillissementsrecht’ in ‘Faillissementswet’, want buiten de wet om wijzigt het recht en de praktijk al naar gelang nieuwe desiderata en inzichten zich aandienen (de opkomst van de Nederlandse pre-pack is daarvan een goed voorbeeld). De overheid heeft wel de wet in de hand, maar herijking van het ‘recht’ is wel erg aanmatigend. Ik ben benieuwd. Ik (‘het land’) hoort binnenkort graag van u.