Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  2006-12-doc4 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

2006-12-doc4 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

[Dispute resolution in the financial sector] 'Aandelenlease' en 'woekerpolis' zijn twee verschijnselen die vele duizenden personen raken. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2007 klachten zullen worden behandeld door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Over organisatiestructuur en werkwijze daarvan is nog niet veel bekend. De website www.kifid.nl lijkt bijgewerkt tot oktober 2006. Afgelopen vrijdag (8 december 2006) organiseerde het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs (UvA) een studiemiddag 'Naar een Klachteninstituut Financiële Dienstverlening', hetgeen ook de titel is van een uitgereikt preadvies van de hand van mr M.L. Hendrikse en prof. mr J.G.J. Rinkes. Het preadvies, uitgegeven door Uitgeverij Paris (www.uitgeverijparis.nl), is een rijk document waarin vormen van geschillenbeslechting, van toezicht en van klachtenbehandeling de revue passeren. Ook de werking van buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsinstanties in de financiële sector, inclusief financiële dienstverlening,